ตารางรถเที่ยวกลับ (Backhaul)

11-28 ก.พ. 2562


HOT PRICE 

กระบะ 4 ล้อตู้ทึบ 1 นครปฐม กรุงเทพมหานคร 10/2/2019 2/10/2019 1500
กระบะ 4 ล้อตู้ทึบ 1 ตาก  กรุงเทพมหานคร 2/14/2019 2/14/2019 3500
กระบะ 4 ล้อตู้ทึบ 1 นครปฐม กรุงเทพมหานคร 11/3/2019 11/3/2019 1100
กระบะ 4 ล้อตู้ทึบ 1 กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ 2/13/2019 2/13/2019 4500
6 ล้อตู้ทึบเปิดข้าง 1 ชลบุรี นนทบุรี 2/28/2019 2/28/2019 3500
กระบะ 4 ล้อตู้ทึบ 1 กรุงเทพมหานคร เชียงราย 12/2/2019 12/2/2019 8500
6 ล้อตู้ทึบเปิดข้าง 1 ชลบุรี นนทบุรี 12/31/2019 12/31/2019 3000
กระบะ 4 ล้อตู้ทึบ 1 กรุงเทพมหานคร ชัยนาท 2/26/2019 2/26/2019 3500
กระบะ 4 ล้อตู้ทึบ มากกว่า 3 คัน กรุงเทพมหานคร หนองบัวลำภู 5/1/2019 12/31/2019 6500
กระบะ 4 ล้อตู้ทึบ 1 สระแก้ว ระยอง 11/2/2019 12/2/2019 2500
6 ล้อคอกเตี้ย 1 ชลบุรี สมุทรปราการ 2/18/2019 2/20/2019 3500
กระบะ 4 ล้อตู้ทึบ 1 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 2/18/2020 12/31/2019 1000

คลิก!! ขอใช้บริการรถขนส่งเส้นทางอื่นๆ คลิก!!!!

 

คลิกที่รูป กระบะ 4 ล้อ โปรเริ่มต้น 999 บาท เพื่อจองใช้รถได้เลยค่ะ 

 

คลิกที่รูป 10 ล้อพื้นเรียบ โปรเริ่มต้น 2,499 บาท เพื่อจองใช้รถได้เลยค่ะ