ตารางรถเที่ยวกลับ (Backhaul)

 

HOT PRICE 

กระบะ 4 ล้อตู้ทึบ 1 นครปฐม กรุงเทพมหานคร 1500
กระบะ 4 ล้อตู้ทึบ 1 ตาก  กรุงเทพมหานคร 3500
กระบะ 4 ล้อตู้ทึบ 1 นครปฐม กรุงเทพมหานคร 1100
กระบะ 4 ล้อตู้ทึบ 1 กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ 4500
6 ล้อตู้ทึบเปิดข้าง 1 ชลบุรี นนทบุรี 3500
กระบะ 4 ล้อตู้ทึบ 1 กรุงเทพมหานคร เชียงราย 8500
6 ล้อตู้ทึบเปิดข้าง 1 ชลบุรี นนทบุรี 3000
กระบะ 4 ล้อตู้ทึบ 1 กรุงเทพมหานคร ชัยนาท 3500
กระบะ 4 ล้อตู้ทึบ มากกว่า 3 คัน กรุงเทพมหานคร หนองบัวลำภู 6500
กระบะ 4 ล้อตู้ทึบ 1 สระแก้ว ระยอง 2500
6 ล้อคอกเตี้ย 1 ชลบุรี สมุทรปราการ 3500
กระบะ 4 ล้อตู้ทึบ 1 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 1000

คลิก!! ขอใช้บริการรถขนส่งเส้นทางอื่นๆ คลิก!!!!

 

คลิกที่รูป กระบะ 4 ล้อ โปรเริ่มต้น 999 บาท เพื่อจองใช้รถได้เลยค่ะ 

 

คลิกที่รูป 10 ล้อพื้นเรียบ โปรเริ่มต้น 2,499 บาท เพื่อจองใช้รถได้เลยค่ะ 

 

Scroll Up