เตรียมพร้อมปี 64 “ค่าผ่านทางตัดใหม่ บางปะอิน-โคราช” เริ่มต้น 10 บาท ตลอดสาย 255 มีเส้นไหนบ้างอีซี่พาไปดู

ขณะนี้งานก่อสร้างมอเตอร์เวย์บางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา  วงเงินก่อสร้าง 76,600 ล้านบาท คืบหน้าแล้วประมาณ 85% ยังล่าช้าจากแผนงานประมาณ 5% เนื่องจากติดเรื่องการปรับแบบก่อสร้างบางตอนให้สอดรับกับสภาพพื้นที่ ตั้งเป้าภายในปี 2564 งานก่อสร้างจะแล้วเสร็จทั้งโครงการ

โดยโครงการดังกล่าวจะมีแนวเส้นทางส่วนใหญ่ขนานไปกับถนนพหลโยธินและถนนมิตรภาพ แบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่

บางปะอิน-ปากช่อง ระยะทาง 103 กิโลเมตร และปากช่อง-นครราชสีมา ระยะทาง 93 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งสิ้น 196 กิโลเมตร

สำหรับสายบางปะอิน-โคราช จะเชื่อมกรุงเทพฯ กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวเส้นทางเริ่มต้นที่ทางแยกต่างระดับบางปะอิน ขนานไปกับถนนพหลโยธินและถนนมิตรภาพ สิ้นสุดทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ผ่านพื้นที่ 3 จังหวัด 12 อำเภอ มีด่านเก็บเงิน 9 ด่าน ได้แก่ ด่านบางปะอิน ด่านวังน้อย ด่านหินกอง ด่านสระบุรี ด่านแก่งคอย ด่านมวกเหล็ก ด่านปากช่อง ด่านสีคิ้ว และด่านนครราชสีมา ค่าผ่านทางแรกเข้า 10 บาท จากนั้นเก็บตามระยะทางใช้จริง 1.25 บาท/กม. ตลอดสาย 255 บาท สำหรับรถ 4 ล้อ จะใช้เวลาเดินทาง 127 นาที จากที่ปกติใช้เวลา 3ชั่วโมง 30 นาทีในการเดินทางจากกรุงเทพมหานครถึงโคราช

สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ตั้งเป้าจะให้เสร็จเปิดบริการตลอดสายปี 2566 จะช่วยให้การเดินทางจากบางใหญ่-กาญจนบุรี ใช้เวลาเพียง 48 นาที มี 8 ด่าน ได้แก่ ด่านบางใหญ่ ด่านนครชัยศรี ด่านชุมทางนครชัยศรี ด่านนครปฐมฝั่งตะวันออก ด่านนครปฐมฝั่งตะวันตก ด่านท่ามะกา ด่านท่าม่วง ด่านกาญจนบุรี ค่าผ่านทางมีค่าแรกเข้า 10 บาท คิดตามระยะทางที่ใช้จริง 1.50 บาท/กม. ตลอดสาย 154 บาท สำหรับรถ 4 ล้อ ถือว่าค่าผ่านทางของประเทศไทยถูกที่สุดแล้ว ถ้าเทียบกับต่างประเทศ

เมื่อการสร้างทางมอเตอร์เวย์สายนี้สิ้นเสร็จลง การเดินทางก็จะสะดวกเพิ่มมากขึ้นด้วย รถ4 ล้อ จะใช้ระยะเวลาการเดินทาง จาก บางใหญ่-กาญจนบุรี เพียงแค่87นาที และ สายบางปะอิน-โคราช ใช้เวลาแค่ 127นาทีซึ่งมันจะทำให้การเดินทางหรือการขนส่งอื่นๆ รวดเร็วไปด้วย

Ezie corporation เป็นบริษัทที่ให้การจัดการขนส่งของท่านมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น เพราะ Ezie corporation มีการใช้เส้นทางใหม่ในการขนส่งสินค้าให้ลูกค้า โดยการใช้เส้นทางตัดใหม่บางปะอิน-โคราช ในการขนส่ง เพิ่มความรวดเร็วในการขนส่งสินค้าไปยังปลายทาง Ezie corporation เป็นบริษัทขนส่งที่มีบริกาลที่ดีในการบริการมาโดยตลอด ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสให้บริการลูกค้าในพื้นที่ดังกล่าวได้มากยิ่งขึ้นScroll Up