News

เตรียมพร้อมปี 64 “ค่าผ่านทางตัดใหม่ บางปะอิน-โคราช” เริ่มต้น 10 บาท ตลอดสาย 255 มีเส้นไหนบ้างอีซี่พาไปดู

ขณะนี้งานก่อสร้างมอเตอร์เวย์บางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา วงเงินก่อสร้าง 76,600 ล้าน … Continue readingเตรียมพร้อมปี 64 “ค่าผ่านทางตัดใหม่ บางปะอิน-โคราช” เริ่มต้น 10 บาท ตลอดสาย 255 มีเส้นไหนบ้างอีซี่พาไปดู

อัพเดทสถานการณ์ ‘ไวรัสโคโรน่า’ (COVID-19) และแผนป้องกันเมื่อต้องรับงานขนส่งสินค้า”

สถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่แพร่ระบาดหนักในประเทศจีน และอีกหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย … Continue readingอัพเดทสถานการณ์ ‘ไวรัสโคโรน่า’ (COVID-19) และแผนป้องกันเมื่อต้องรับงานขนส่งสินค้า”

Scroll Up